OBTENCIÓ CARNÉ PIROTÉCNIC

Per a obtindre l’habilitació i la prestació de servicis, els vigilants de seguretat i els guardes particulars del camp hauran de tindre l’aptitud física i psíquica òptima per a poder desenrotllar l’exercici de les seues funcions.

La finalitat principal d’estos reconeixements que es demanden per a poder obtindre o prorrogar la llicència és descartar situacions de risc. Es deuen, per tant, superar estes proves mèdiques oficials per a aconseguir l’habilitació necessària per a prestar servicis de seguretat privada o per a continuar la seua presentació, bé siga com a vigilants de seguretat o com a guardes particulars de camp.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI en vigor i anterior llicència en cas de renovació.
Li entreguem 8 fotografíes de manera gratuita.
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT