RENOVACIÓ PERMÍS DE CONDUIR

Com a Centre Oficial Col·laborador de la Direcció Provincial de Tràfic de València, podem realitzar la renovació de siga quin siga el seu permís de conduir (AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C+C, D i D+E).

Una vegada obtingut el certificat mèdic, realitzem la tramitació del seu permís de conduir, per via telemàtica, per la qual cosa en el mateix moment vosté disposarà d’una autorització temporal vàlida per a conduir per tota Espanya, durant 3 mesos.
En este termini de temps la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre li enviarà al seu domicili el permís de conduir definitiu.

Pot renovar el seu permís de conduir 3 mesos abans del seu venciment, sense perdre la seua data de caducitat.

Haurà d’abonar les taxes oficials de la DGT junt amb el cost del certificat mèdic, sense cap increment en el preu de les mateixes (veure taxes de tràfic 2021).

Li resoldrem qualsevol incidència en la Direcció de Tràfic, que es puga produir, fins que reba el seu carnet en format targeta en el seu domicili.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI, NIE o passaport en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.
Si vosté utilitza ulleres, lents de contacte o audiòfons
li aconsellem que els porte per a la revisió medica.

EN QUÈ CONSISTIX ?

1
Valoració Psicotécnica
2
Control d’audició
3
Examen de capacitat visual
4
Exploració del estat general
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT

TAXES DE TRÀFIC 2021

Si renova per un període de 5 a 10 anys 24,34 €
Si renova per un període de 4 anys (20% descompte) 19,47 €
Si renova per un període de 3 anys (40% descompte) 14,60 €
Si renova per un període de 2 anys (60% descompte) 9,74 €
Si renova per un període d’ 1 any (80% descompte) 4,87 €
La validesa dels certificats mèdics i psicotècnics és
de 90 dies des de la seua emissió.

TIPUS DE PERMISOS

AM

Autoritza per a conduir ciclomotors de dos o tres rodes i cuatriciclos lleugers, encara que podrà estar limitat a la conducció de ciclomotors de tres rodes i cuatricicles lleugers. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de quinze anys complits. No obstant això, fins als díhuit anys complits no autoritzarà a conduir els corresponents vehicles quan transporten passatgers.

A1

Autoritza per a conduir motocicletes amb una cilindrada màxima de 125 cm³, una potència màxima d’11 kW i una relació potencia/peso màxima de 0,1 kW/kg i tricicles de motor la potència màxima de la qual no excedisca de 15 kW. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de setze anys complits.

A2

Autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potencia/peso màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d’un vehicle amb més del doble de la seua potència. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de díhuit anys complits.

A

Autoritza per a conduir motocicletes i tricicles de motor. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint anys complits però fins als vint-i-un anys complits no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima del qual excedisca de 15 kW.

B

Autoritza per a conduir els vehicles següents:

  • Automòbils la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 3.500 kg que estiguen dissenyats i construïts per al transport de no més de huit passatgers a més del conductor. Els dits automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 750 kg.
  • Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor del què autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc amb massa màxima del qual autoritzada excedisca de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedisca de 4.250 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles.
  • Tricicles y cuatricicles de motor.

L’edat mínima per a obtindre-ho serà de díhuit anys complits. No obstant això, fins als vint-i-un anys complits no autoritzarà a conduir tricicles de motor la potència màxima del qual excedisca de 15 kW

B+E

Autoritza per a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 3500 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de díhuit anys complits.

C1

Autoritza per a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 3500 kg i no sobrepasse els 7500 kg, dissenyats i construïts per al transport de no més de huit passatgers a més del conductor. Els automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 750 kg. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de díhuit anys complits.

C1+E

Autoritza per a conduir els vehicles següents:

    • Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe C1 i un remolc o semiremolc la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedisca de 12.000 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles.
    • Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc o semiremolc la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 3.500 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedisca de 12.000 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles.

L’edat mínima per a obtindre-ho serà de díhuit anys complits.

C

Autoritza per a conduir automòbils diferents dels que autoritza a conduir el permís de les classes D1 o D, la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 3500 kg que estiguen dissenyats i construïts per al transport de no més de huit passatgers a més del conductor. Els dits automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 750 kg. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-un anys complits.

C+E

Autoritza per a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe C i un remolc o semiremolc la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 750 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-un anys complits.

D1

Autoritza per a conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de no més de setze passatgers a més del conductor i la longitud màxima del qual no excedisca de huit metres. Els dits automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 750 kg. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-un anys complits.

D

Autoritza per a conduir automòbils dissenyats i construïts per al transport de més de huit passatgers a més del conductor. Els dits automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedisca de 750 kg. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-quatre anys complits.

D1+E

Autoritza per a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe D1 i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 750 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-un anys complits.

D+E

Autoritza per a conduir conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor de què autoritza a conduir el permís de la classe D i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedisca de 750 kg, sense perjuí de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus establisquen per a estos vehicles. L’edat mínima per a obtindre-ho serà de vint-i-quatre anys complits.

Nota: Per a la conducció professional dels vehicles que autoritza a conduir el permís de les classes C1, C1+E, C, C +E, D1, D1 +E, D o D+E, hauran de complir-se, a més, els establits en el Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.