OBTENCIÓ PERMÍS DE CONDUIR

Condicions per a l’obtenció del permís o permís de conduir

El permís de les classes C1, C, D1 i D només s’expediran a conductors que siguen titulars d’un permís en vigor de la classe B.

El permís de les classes B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E només podran expedir-se a conductors que ja siguen titulars d’un permís en vigor de les classes B, C1, C, D1, o D, respectivament.

Per a conduir vehicles que realitzen transport escolar, turismes destinats al trasnport públic de viatgers i vehicles prioritaris quan utilitzen aparells emissors de llums o senyals acústics especials, tots ells amb una massa màxima autoritzada no superior a 3.500 quilograms i el número de seients de la qual, inclòs el del conductor, no excedisca de nou, serà necessari tindre una experiència, durant almenys un any, en la conducció de vehicles a què autoritza el permís ordinari de la classe B i superar una prova de control de coneixements sobre reglamentació aplicada a esta classe de vehicles, que s’indiquen en l’article 51.3 del Reglament General de Conductors. (Autorització BTP) . L’any d’antiguitat podrà ser substituït per un certificat que acredite haver completat una formació específica teòrica i pràctica impartida per un centre de formació de conductors autoritzat per a això i la superació de les proves de control de coneixements i de aptituds i comportaments, que s’indiquen en els articles 51.3, 52.3 i 53.1 del mencionat Reglament.

Els ciclomotors i els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (cotxes de minusvàlid) , es podran conduir amb permís de les classes A1, A i B o amb la llicència de conducció corresponent.

El Ministeri de l’Interior, a través de la DGT, condiciona l’obtenció del carnet o permís de conduir de la següent manera.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI, NIE o passaport en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.
Nota: tots els certificats tenen una validesa de 90 dies. Una vegada el certificat mèdic és entregat en la DGT té un any de validesa, sempre que es presenten a les convocatòries a examen.
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT

SOLICITUD DE CITA PRÈVIA

Òmpliga este formulari per a sol·licitar cita prèvia

PROCEDIMENT

1. Per a poder concertar cita prèvia amb nosaltres ha d’omplir, com a mínim, les dades obligatòries del formulari dins d’esta mateixa pàgina.
2. Trie una data i una hora que es trobe dins del nostre horari d’obertura.
3. Una vegada omplit el formulari, ens posarem en contacte via email, a l’adreça de correu especificada en el formulari, per a confirmar la seua cita.
4. Si sorgix qualsevol contratemps, pot anul·lar o modificar
la seua cita, posant-se en contacte amb nosaltres.

CONTACTE AMB NOSALTRES

Carrer Riola nº7 Baix 46600 Alzira
info@alzimedic.com
962 014 073
640 220 416