CERTIFICAT PER ARMES

La llei establix que per a posseir i fer ús d’armes cal ser titulars de llicències o autoritzacions corresponents. És un requeriment necessari per a obtindre o renovar la llicència d’armes haver-se sotmés a un reconeixement mèdic i psicotècnic oficial per a així assegurar la seua seguretat i la de qui ho rodeja. Des del nostre centre mèdic a Alzira pot sol·licitar la seua cita prèvia per a sotmetre’s a este reconeixement.

Realizamos todo tipo de permisos
Caçadors
Vigilants de seguretat que porten armes
Guardes de camp
Policia
Guàrdia civil
Persones que tinguen armes per a defensa personal

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

DNI en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.

 

 

Impresos per al pagament de la taxa de la renovació de la llicència d’armes, punxant ací.

Novetat: D’acord amb el departament d’intervenció d’armes de la guàrdia civil, podem tramitar els visats d’armes de mode informàtic des del nostre centre mèdic.

De moment només podran realitzar este tràmit telemàticament les persones residents a València i província.

ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT

TIPUS DE PERMISOS

Licencia de armas B

Particulars Vigència: Tres anys, havent de ser visades biennal i anualment per als majors de 60 anys i 70 anys respectivament. Armes que empara: Una arma de la 1a Categoria. (Armes de foc curtes: comprén les pistoles i revòlvers).

Llicència d'armes C

Vigilants de Seguretat. Vigència: Temps prestació servici, havent d’actualitzar el document amb fotografia cada 5 anys. Armes que empara: Armes de la 1a, 2ª.1 i 3ª.2. categories. (Armes de foc curtes; Armes de foc llargues per a vigilància i guarderia; Escopetes i la resta d’armes de foc llargues d’ànima llisa, o que tinguen canó amb ratlles).

Llicència d'armes D

Per a Caça major. Vigència: 5 anys, havent de ser visades biennal i anualment per als majors de 60 anys i 70 anys respectivament. Armes que empara: Fins a 5 armes de la 2ª.2., categoria (Armes de foc llargues ratllades).

Llicència d'armes E

Per a Caça menor. Vigència: 5 anys. havent de ser visades biennal i anualment per als majors de 60 anys i 70 anys respectivament. Armes que empara: Categoria 3ª.1 màxim de 6 (Armes de foc llargues ratllades per a tir esportiu) , categoria 3ª.2 màxim 6 (Escopetes i la resta d’armes de foc llargues d’ànima llisa, o que tinguen canó amb ratlles) , categoria 3ª.3 màxim 12 (Armes accionades per aire o un altre gas comprimit, siguen llises o ratllades) , categoria 7ª.2 màxim 12 (Les ballestes) i categoria 7ª.3 màxim 12 (Les armes per a llançar caps i el llançador d’ajudes) . Sempre el nombre total d’armes que posseïsca no pot ser superior a 12 armes.

Llicència d'armes F

Per a socis de les Federacions esportives. Vigència: 3 anys. Armes que empara: Fins a un màxim de 10 armes de les denominades de concurs.

Autorització Especial (AE)

Particulars. Vigència: 5 anys. Armes que empara: 6a i 7ª.4., categories, sense límit quant al nombre d’armes (Armes de foc antigues o històriques, les seues reproduccions i assimilades; Armes de foc el model o de les quals l’any de fabricació del qual siguen anteriors a l’1 de gener de 1870, i les reproduccions o rèpliques de les mateixes; Armes de foc que es conserven pel seu caràcter històric o artístic; Armes d’avantcàrrega i les Armes de sistema “Flobert”).

Llibre de Col·leccionistes (L)

Particulars. Vigència: Indefinida. Armes que empara: 6a i 7ª.4., categories, sense límit quant al nombre d’armes (Armes de foc antigues o històriques, les seues reproduccions i assimilades; les Armes de foc el model o de les quals l’any de fabricació del qual siguen anteriors a l’1 de gener de 1870, i les reproduccions o rèpliques de les mateixes; Armes de foc que es conserven pel seu caràcter històric o artístic; les Armes d’avantcàrrega i les Armes de sistema “Flobert”) . Altres consideracions: Estes armes no poden ser utilitzades per a fer foc.

Autorització Especial d'ús d'armes per a Menors (AEM)

Menors (de 14 a 18 anys) Vigència: Fins a la seua majoria d’edat. Armes que empara: Només utilitzar (no posseir) armes de la 2ª.2 o 3a categories (Armes de foc llargues ratllades, Armes de foc llargues ratllades per a tir esportiu, escopetes i la resta d’armes de foc llargues d’ànima llisa, o que tinguen canó amb ratlles, i Armes accionades per aire o un altre gas comprimit) , acompanyat d’un posseïdor de llicència D, E o F.