CANVI DE PERMISOS DE CONDUIR

Canvi de permisos de conduir
El certificat mèdic i psicotècnic per al canvi, és un dels requisits que sol·licita la DGT per a convalidar el seu permís de conduir del seu país d’origen amb l’espanyol.
Els nacionals dels següents països, estan obligats a realitzar el certificat mèdic per a tramitar el canvi:

 • Argelia
 • Argentina
 • Bolivia
 • Brasil
 • Chile
 • Colombia
 • Croacia
 • Ecuador
 • Filipinas
 • Perú
 • Japón
 • Marruecos
 • Paraguay
 • Rep. Dominicana
 • Uruguay
 • Venezuela

L’art. 15.4 del Reial Decret 818/2009 del 8 de maig pel qual s’aprova el reglament general de conductors, obliga a tot conductor amb residència a Espanya i que hagen obtingut la nacionalitat en els últims dos años,deberán renovar el seu permís de conduir estranger encara que no haja vençut.

A partir de 19 de gener del 2015, esta llei també s’aplica als residents en Españacon permís de conduir d’Alemanya, França i Anglaterra tambiénestarán obligats a realitzar el canvi encara que els seus permisos no estiguen vençuts.

Els nacionals de Romania, Itàlia i Portugal, no estaran obligats a realitzar els certificats mèdics per a efectuar el canvi, excepte que el seu permís de conduir este vençut o li queden tres mesos per a això.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Canvi: només ha de portar-nos el seu DNI, NIE en vigor.
Li entreguem 8 fotografíes de
manera gratuita.
Nota: recomanem que tinga cita prèvia amb la DGT abans de la realització del certificat mèdic, perquè este vencerà als 90 dies de la seua emissió. Per a concertar la dita cita pot cridar al 060 o punxant aquí
ACCEPTEM PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT